สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ

ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560

การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว2560-2561

ปยป.มท.

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


ประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรด
ประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรด
ตรวจราชการจังหวัดลำปาง 5 ก.ค. 60
ตรวจราชการจังหวัดลำปาง 5 ก.ค. 60
ประชุม ป.ย.ป.ครั้งที่ 1/2560  22 มิ.ย. 60
ประชุม ป.ย.ป.ครั้งที่ 1/2560 22 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60  การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
13 มิ.ย. 60 การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ จ.จันทบุรี 7 มิ.ย. 60
นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ จ.จันทบุรี 7 ม
นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี 9 มี.ค. 60
นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี 9
 ปมท. ลงพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ปมท. ลงพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป.มท. (กลุ่มที่ 3)
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป.มท. (กลุ่มท

    24 ก.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 ลว 21 ก.ค. 60 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560  
    20 ก.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว4038 ลว 20 ก.ค. 2560 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร  
    18 ก.ค 2560 สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (มท 0211.1/ว3974 ลว 17 ก.ค. 2560)  
    6 ก.ค 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  
    6 ก.ค 2560 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ลว 4 ก.ค. 60  
ข่าวอื่นๆ...

    13 ก.ค 2560 ป.ย.ป. มท.  
    23 มิ.ย 2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามม  
    25 พ.ค 2560 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  
    28 ก.ย 2559 ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 59/60  
    12 ก.ค 2559 แนวทางการใช้กลไล กศจ. เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงานแก่เด็กและเ  

 

 
ภาพกิจกรรม
  
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สป.มท. (กลุ่มที่ 1)
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*