สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ

ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
การติดตามพื้นที่ปลูกข้าวปี 2559/2560

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี 9 มี.ค. 60
นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี 9
 ปมท. ลงพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ปมท. ลงพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป.มท. (กลุ่มที่ 3)
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป.มท. (กลุ่มท
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป.มท. (กลุ่มที่ 1)
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สป.มท. (กลุ่มท
ประชุม Video Conference
ประชุม Video Conference    28/03/2017 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  
    21/03/2017 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 ลว 21 มี.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
    13/03/2017 'ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด' ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 ลว 13 มี.ค. 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ  
    13/03/2017 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง  
    03/03/2017 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค  
ข่าวอื่นๆ...

    28/09/2016 ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 59/60  
    12/07/2016 แนวทางการใช้กลไล กศจ. เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงานแก่เด็กและเ  

 

 
ภาพกิจกรรม
  
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สป.มท. (กลุ่มที่ 1)
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*