สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
การเบิกจ่ายเงิบงบประมาณ มท

ผู้บริหาร
นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
งบประมาณ มท.
ITA
ประมวลจริยธรรม
งบประมาณ มท.
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
GovChannel
หนังสือแนะนำ
สหกรณ์ มท.
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม


       

กลุ่มงานอำนวยการ

              มีหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตาม คำสั่งที่ ๓๖๑/๒๕๕๓ เรื่องปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ได้แก่

            - งานธุรการและงานสารบรรณ งานรับ-ส่งหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร การรวบรวมสถิติข้อมูล

            - งานบริหารงานบุคคลของสำนักนโยบายและแผน สป.

            - งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักนโยบายและแผน

            - งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

            - งานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

            - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ ฝบท. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส. กสม. กปพ.
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*