สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กอก.

ผู้บริหาร กปพ.
นายจรูญ ปงหาญ
ผอ.กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ

ระบบภูมิสารสนเทศ

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

สำนักงาน กปร.

ปิดทองหลังพระ

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก

<< August 2018 >>
S M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 2 มิถุนายน 2561  เวลา : 22:34:11
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
รายละเอียด : พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560  เวลา : 17:04:47
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560  เวลา : 17:54:35
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560  เวลา : 18:12:02
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ สป.มท. VCS
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) เป็นประธานการประชุม 
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560  เวลา : 16:01:27
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560  เวลา : 16:00:56
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 19 มิถุนายน 2560  เวลา : 16:24:14
กิจกรรม : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 2 มิถุนายน 2560  เวลา : 17:42:55
กิจกรรม : การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2560  เวลา : 16:43:12
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สปมท. และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VCS ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560  เวลา : 14:00:59
กิจกรรม : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขอเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 - 13.00 น. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การประปานครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน สป. ชั้น 7
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560  เวลา : 13:01:08
กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1
รายละเอียด : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน สป. ชั้น 7
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 27 เมษายน 2560  เวลา : 17:30:49
กิจกรรม : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
รายละเอียด : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30) ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 26 เมษายน 2560  เวลา : 14:00:54
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 เมษายน 2560  เวลา : 15:45:13
กิจกรรม : สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ภายใน สนผ.สป
รายละเอียด : เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ของไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักนโยบายและแผน สป. คณะผู้บริหารของ สนผ.สป. ได้รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์)
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 เมษายน 2560  เวลา : 15:18:04
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 11 เมษายน 2560  เวลา : 15:47:53
กิจกรรม : สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สนผ.สป.
รายละเอียด : เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ของไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักนโยบายและแผน สป. นำโดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) และคณะผู้บริหารของ สนผ.สป. ได้รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารระดับสูงของ มท.
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 เมษายน 2560  เวลา : 16:18:54
กิจกรรม : การประชุมติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป.ในห้วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560
รายละเอียด : การประชุมติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป.ในห้วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 29 มีนาคม 2560  เวลา : 14:00:44
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 15 มีนาคม 2560  เวลา : 14:00:32
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 14 มีนาคม 2560  เวลา : 16:44:15
กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 10 มีนาคม 2560  เวลา : 16:39:23
กิจกรรม : ประชุมกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม
รายละเอียด : ประชุมกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 10 มีนาคม 2560  เวลา : 15:49:21
กิจกรรม : การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : การประชุมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 8 มีนาคม 2560  เวลา : 13:26:50
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
รายละเอียด : การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 เมษายน 2558  เวลา : 18:15:03
กิจกรรม : วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : วันที่ ๑ เมาษยน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 6 มีนาคม 2558  เวลา : 10:30:16
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
รายละเอียด :

ประมวลภาพการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา : 17:38:40
กิจกรรม : การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการมหาดไทย วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา : 18:02:15
กิจกรรม : การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
รายละเอียด :

การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2557  เวลา : 13:09:22
กิจกรรม : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน
รายละเอียด : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 11 กันยายน 2556  เวลา : 19:05:39
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 12 กันยายน 2555  เวลา : 13:59:08
กิจกรรม : การประชุมระดับภูมิภาคของแผนงาน Poverty and Environment Initiative หรือ PEI
รายละเอียด : นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคของแผนงาน Poverty and Environment Initiative หรือ PEI ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ในหัวข้อ Making an Impact for a Greener, Inclusive Economy – Lessons Learning and the Way Ahead for the Asia Pacific Poverty and Environment Initiative (PEI) ณ เมืองพาโร และกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน ระหว่างวันที่ ๘- ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 17 มกราคม. 2555  เวลา : 15:31:59
กิจกรรม : รอง ปมท.ม.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านความมั่นคง
รายละเอียด : นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการและเน้นย่ำแนวทางการปฏิบัิติราชการให้ผู้แทนส่วนราชการในสังกัด มท. รอง ผวจ. และผู้แทนจังหวัดทุกจังหวัด ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่เมืองทองธานี เมื่อวันทีี่่ 26 กันยายน 2554
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2554  เวลา : 09:31:41
กิจกรรม : มท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
รายละเอียด :

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๔  นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ณ ห้องประชุม Board Room ๑ โซนซี ชั้น ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 มิถุนายน 2554  เวลา : 13:11:31
กิจกรรม :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 7 กันยายน 2553  เวลา : 11:33:40
กิจกรรม : โครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ ของจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด : เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 - 15.00 น. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มท. ได้ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านดินมาให้การต้อนรับ โดย รมว.มท. และคณะได้ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนบ้านดิน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านพัก 1-2 หลัง
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2553  เวลา : 12:53:20
กิจกรรม : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 25-06-53
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 29 มีนาคม 2553  เวลา : 14:11:07
กิจกรรม : ผู้เชียวชาญจากญี่ปุ่นเข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
รายละเอียด : คณะที่ปรึกษาญี่ปุ่น โดยการนำของนายโอชิกะ คุนิโอะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน รายละเอียด
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 24 ธันวาคม 2552  เวลา : 15:50:18
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน
รายละเอียด :

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง  ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติการเงินโลก หรือ Regional Workshop on the Project of ASEAN Assessment on the Social Impact of Global Financial Crisis  อ่านรายละเอียด

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 22 ธันวาคม 2552  เวลา : 12:18:04
กิจกรรม : การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียด :

การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

Download ข้อมูล PowerPoint ที่นี่จ้า แล้วให้เลือก Save เก็บไว้เลยจ้า *ข้อมูลเป็นไฟล์บีบอัดนะคะใช้โปรแกรม WINRAR แตกไฟล์ก่อนจ้า Download WinRAR 

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 2 ตุลาคม 2552  เวลา : 11:45:12
กิจกรรม : ปมท. มอบรางวัลการประกวดการจัดเก็บข้อมูลฯ และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด มท.
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ชนะการประกวดการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูล และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ประจำปี 2552 ณ ห้องรับรอง ปมท. กระทรวงมหาดไทย
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 10 กันยายน 2552  เวลา : 16:00:17
กิจกรรม : การแถลงนโยบายผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มท. 9 ก.ย. 52
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 3 กันยายน 2552  เวลา : 18:01:33
กิจกรรม : สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักนโยบายและแผน สป.
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 1 เมษายน 2552  เวลา : 18:23:18
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป.มท. 24-26 ก.พ. 52
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 23 กันยายน 2551  เวลา : 13:58:17
กิจกรรม : จากวันแม่ ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2551  เวลา : 11:20:27
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ปีงบประมาณ 2551
รายละเอียด :

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 14.00น. โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพเรือภาคที่ 1

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2550  เวลา : 11:16:45
กิจกรรม : สัมมนาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯ ปี 2551
รายละเอียด :
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 22 มีนาคม 2550  เวลา : 11:37:01
กิจกรรม : รมช.มท. (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ตรวจนิเทศงาน
รายละเอียด :

รมช.มท./ รอง ผอ.ศอ.ปส. / ประธานคณะอนุกรรมการบุรณาการและกำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และจัดระเบียบสังคม รับฟังบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตรวจพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
เมื่อเสาร์ที่ 27 มกราคม 2550 
  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง

ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 15 กันยายน 2549  เวลา : 09:32:55
กิจกรรม : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน
รายละเอียด : บรรยากาศการฝึกอบรม Admin ที่ดูแลเว็ปไซต์ของแต่ละส่วน วันที่ 14 กันยายน 2549
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto
ดูภาพแบบ SlideAuto
วันที่ : 16 สิงหาคม 2549  เวลา : 16:04:11
กิจกรรม : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้ ฯ
รายละเอียด : การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการในระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ภาคกลาง
ดูภาพใหญ่ทั้งหมด
ดูภาพแบบ SlideAuto

[Back]
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สปพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กอก.
กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2012 สนผ. Allrights reserved*