สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กสม.
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

องค์ความรู้ต่าง ๆ

คลิก

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม       

 

คลิก  ภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

 

      อำนาจหน้าที่

      - ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ

      - ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ประสานและติดตามการจัดทำนโยบาย แผนงานโครงการงบประมาณของรัฐวิสาหกิจในสังกัด และการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน  รวมทั้ง การแปรรูปการประเมินผล และงานสำนักงานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับ  ดูแลกิจการประปาแห่งชาติ

      - งานสนับสนุนการบริหารราชการของหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง  

 

  โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สนผ.สป.

    

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สสม. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณะภัยและพัฒนาเมือง (กสม.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*