สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กสม.
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

องค์ความรู้ต่าง ๆ

คลิก

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไปราชการ จ.สมุทรปราการ เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยแห่งให
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไปราชการ จ.สมุทรปร
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไปราชการ จ.สระบุรี เพื่อติดตามนายกลงพื้นที่
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไปราชการ จ.สระบุรี
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไป จ.ตราด
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไป จ.ตราด
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไป จ.บุรีรัมย์
เจ้าหน้าที่จาก กสม. เดินทางไป จ.บุรีรัมย์
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ประชุมหารือเรื่อง การจัดการน้ำเสียทั้งระบบ
ประชุมหารือเรื่อง การจัดการน้ำเสียทั้งระบบ
มท. ร่วมลงนามลงนามบันทึกข้อตกลง
มท. ร่วมลงนามลงนามบันทึกข้อตกลง

    16 ส.ค 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    25 ก.ค 2561 เชิญเข้าร่วมงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One"  
    12 ก.ค 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3779 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  
    9 ก.ค 2561 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  
    25 มิ.ย 2561 ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่  
    30 ส.ค 2560 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้  
    24 ส.ค 2560 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    3 ส.ค 2560 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  
    11 เม.ย 2560 การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  
    10 มี.ค 2560 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธุ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก และส่งดินในพื้นที่ที่เคยเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
    27 ธ.ค. 2559 แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม  
    27 ธ.ค. 2559 แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม  
    22 ธ.ค. 2559 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอานามัยของประเทศไทย  
    5 ต.ค 2559 คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
    25 ก.ค 2559 Agri-Map  
    20 มิ.ย 2559 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561  
    29 มี.ค 2559 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  
    18 พ.ย 2557 การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  
    18 พ.ย 2557 การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้า  
    28 ต.ค 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด  
    24 ต.ค 2557 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด  
    19 ก.ค 2555 การดำเนินการ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด  

ยังไม่มีข่าวสารภายใน
ข่าวอื่นๆ...

 

 
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สสม. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณะภัยและพัฒนาเมือง (กสม.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*