สนผ. กผร. กกพ. กตป. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผอ.กพถ.สนผ.สป.

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


 11 พ.ค 2559  การขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด Upload 11 พ.ค 2559
 4 พ.ค 2559  มท 0211.3/ ว 674 แบบรายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น Upload 4 พ.ค 2559
 12 ก.พ 2559  แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ Upload 12 ก.พ 2559
 15 ธ.ค. 2558  การติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด Upload 15 ธ.ค. 2558
 3 ส.ค 2558  การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Upload 3 ส.ค 2558
 26 มิ.ย 2558  การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions) Upload 26 มิ.ย 2558
 18 มิ.ย 2558  ขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions) Upload 18 มิ.ย 2558
 16 มิ.ย 2558  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง Upload 16 มิ.ย 2558
 11 มิ.ย 2558  การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมและจังหวัด Upload 11 มิ.ย 2558
 11 พ.ค 2558  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Upload 11 พ.ค 2558
 19 ส.ค 2557  การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น Upload 19 ส.ค 2557
 5 ส.ค 2557  ขอความาร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า เข้าพรรษา เป็นงดเหล้าให้ครบพรรษา Upload 5 ส.ค 2557
 5 ส.ค 2557  วาระงานประจำสัปดาห์ของส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Upload 5 ส.ค 2557
 23 ก.ค 2557  คำสั่งมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนฯ Upload 23 ก.ค 2557
 21 ก.ค 2553  การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย Upload 21 ก.ค 2553
 5 ก.พ 2551  การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ทดลอง) Upload 5 ก.พ 2551
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สพถ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนและ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*