เธชเธ™เธœ. เธเธœเธฃ. เธเธเธž. เธเธžเธ–. เธเธกเธ™. เธจเธญ.เธ›เธช.เธกเธ—. เธเธชเธก. เธเธ›เธž. เธเธญเธ.

นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์
ผอ.กตป.สนผ.สป.
ลิงค์หน่วยงานภายใน สป.


กรม/รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
ผลการดำเนินงานของ มท
คลังข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
คลิก
คลิก
จำนวนผู้เยี่ยมชม
"โครงการปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น "
 


 

 
 

   โครงการ

เอกสาร

โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2349 เรื่อง การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/12150 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ

หนังสือที่ มท 0211.2/ว2426 เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น

    รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายงานผลความคืบหน้าการปลูกต้นไม้

เอกสาร

รายงานครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2552

รายงานครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

รายงานครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2552

รายงานครั้งที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

รายงานครั้งที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

รายงานครั้งที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

รายงานครั้งที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

รายงานสรุปผลโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

   การประเมินผลโครงการ

เอกสาร

รายงานการประเมิน โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
แม่ทั้งประเทศ ปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น

     
     
     
     
     
   

 

   

 

   

 

 
     
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานประมวลงานฯ

[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
โครงการต่างๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปลูกต้นไม้
ลิงค์ กระทรวงต่างๆลิงค์ เว็บจังหวัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ลิงค์ ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สนผ. กผร. กกพ. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่moi0211.2@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*