สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (สปพ.) ส่วนอำนวยการ (สอก.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)

นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์
ผอ.กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ลิงค์หน่วยงานภายใน สป.


กรม/รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
ผลการดำเนินงานของ มท
คลังข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
คลิก
คลิก
<< June 2016 >>
S M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
จำนวนผู้เยี่ยมชม
"โครงการปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น "
 


 

 
 

   โครงการ

เอกสาร

โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2349 เรื่อง การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/12150 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการ

หนังสือที่ มท 0211.2/ว2426 เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น

    รายงาน/ผลการดำเนินงาน
รายงานผลความคืบหน้าการปลูกต้นไม้

เอกสาร

รายงานครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2552

รายงานครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

รายงานครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2552

รายงานครั้งที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

รายงานครั้งที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

รายงานครั้งที่ 6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

รายงานครั้งที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

รายงานสรุปผลโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

   การประเมินผลโครงการ

เอกสาร

รายงานการประเมิน โครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
แม่ทั้งประเทศ ปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น

     
     
     
     
     
   

 

   

 

   

 

 
     
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานประมวลงานฯ

[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
โครงการต่างๆ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการปลูกต้นไม้
ลิงค์ กระทรวงต่างๆลิงค์ เว็บจังหวัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ลิงค์ ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (สปพ.) ส่วนอำนวยการ (สอก.) ศอ.ปส.มท.
ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่moi0211.2@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*