สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


l
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561ครั้งที่2
         

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 2561 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ปมท. มอบหมายให้นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม)
เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 ครั้งที่ 1
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 560 คน ประกอบด้วย

1. ส่วนภูมิภาค 492 คน ได้แก่
1.1 ผู้แทน ศอ.ปส.จ.                      จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
1.2 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด    จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
1.3 ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด         จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
1.4 ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด     จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
1.5 ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด     จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
1.6 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด                จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
1.7 ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค (9ภาค)    ภาคละ 4 คน รวม 36 คน

2. ส่วนกลาง รวม 68 คน ได้แก่ ผู้บริหาร วิทยากร ผู้แทน ปปส.กทม. ผู้แทน ศอ.ปส.กทม. ผู้แทนส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ส. สธ. ศธ. ตร. ปค. พช. สถ.) เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.มท. ผู้ติดตามและผู้สังเกตการณ์


         

ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*