สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


l
การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 3
         

การประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560
ครั้งที่ 3
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

              ปมท. มอบหมายให้นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม)
เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบนโยบาย ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. สตช. สธ. ปค. พช. และ สถ. มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
              1) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพติด
ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด
ผู้แทนเรือนจำจังหวัด ผู้แทนคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทน ศอ.ปส.จ. และนายอำเภอทุกอำเภอ
              2) ส่วนกลาง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. สตช. สธ. ปค. พช. สถ.
และเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.มท.

              สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 คลิกที่นี่


         

ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*