สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร สผร.
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก

<< October 2015 >>
S M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

จำนวนผู้เยี่ยมชม

       

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 มท.
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556 - 2561)

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ (พ.ศ. 2555 - 2558)
    

1.2 สป.

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557 - 2561)
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ (พ.ศ. 2555 - 2558)

-----------------------------------------------

2. แผนยุทธศาสตร์

2.1 มท.

      
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561)  
      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2555-2559)
      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2547-2551)

2.2 สป.
      
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2557-2561) 
      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2548-2551)

-----------------------------------------------
3.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี


3.1 มท.
      
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ มท.  
3.2 สป.
      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.

-----------------------------------------------

4. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี(พ.ศ. 2557 - 2566)

-----------------------------------------------
Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

     ระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

-----------------------------------------------

แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)

แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายายน - มิถุนายน 2558)

แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม - กันยายน 2558)

----------------------------------------------

5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

5.1 มท.

      แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)ปี พ.ศ.2558 กระทรวงมหาดไทย 
      
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของกระทรวงมหาดไทย 
    
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกระทรวงมหาดไทย

5.2 สป.

      แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
      แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
      
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

-----------------------------------------------
6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.มท.

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)   
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (แบบ สงป. 301,302, 302/1)

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.25 น.

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโนบายและแผน สป.

ภาพกิจกรรม
  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*