สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ส่วนอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)

ผู้บริหาร สผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก

<< June 2016 >>
S M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

จำนวนผู้เยี่ยมชม

       

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 มท.

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2561)
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ (พ.ศ. 2555-2558)

1.2 สป.

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง)

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2561)
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ (พ.ศ. 2555-2558)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. แผนยุทธศาสตร์

2.1 มท.

      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561)
      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2555-2559)
      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2547-2551)

2.2 สป.

      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง) 

      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2557-2561) 
      แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2548-2551)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

3.1 มท.

      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ มท.

3.2 สป.

      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สป.มท.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557-2566)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

      ระยะสั้น  (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

5.1 มท.

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ปี พ.ศ.2558 ของกระทรวงมหาดไทย 
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกระทรวงมหาดไทย
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของกระทรวงมหาดไทย

5.2 สป.
 
       แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
      แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.มท.

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)
 

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (แบบ สงป. 301,302,302/1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.40 น.
ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป. 

ภาพกิจกรรม
  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ส่วนอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*