สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
 เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 61 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 มี.ค 2561

     

1. สรุปภาพรวม

2. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม)

3. การขับเคลื่อนงานของ กษ. ในระดับพื้นที่ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์)

4.1 โครงการตลาดประชารัฐ และการจัดการตลาดเอกชน

4.2 การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4.3 ระบบการติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

4.4 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ 4 ภาค

5. ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ)

6. การขออนุญาตดูดทรายฯ โดย อธิบดีกรมที่ดิน

7. ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เสนอโดย มนตรี (มท.50577)

ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*