สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
กลยุทธ์การขับเคื่อนนโยบายเร่งด่วนของ มท.
 

 

 

 


    17/11/2016 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564  
    15/07/2016 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๔)  
    29/10/2015 รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
    02/09/2015 การจัดทำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย  
    02/09/2015 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน)  
    04/08/2015 แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2558)  
    07/07/2015 ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
    02/07/2015 การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)  
    30/06/2015 การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
    20/05/2015 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 4 เดือน(ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558)  
ข่าวอื่นๆ...

    08/01/2009 นโยบายกระทรวงมหาดไทย  
    25/12/2008 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  
    22/10/2007 งบประมาณกระทรวงมหาดไทย 2551  
    14/08/2007 ระเบียบวาระประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2550  
    13/07/2007 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนชาติกับนโยบายและยุทธศาสตร์ มท.  
    25/04/2007 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  
    23/04/2007 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550  
    12/04/2007 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550  
    05/04/2007 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. 3 เมษายน 2550  
    28/03/2007 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. 27 มีนาคม 2550  
ข่าวอื่นๆ...

 

 
ภาพกิจกรรม
  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*