สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร กผร.
นางจริยา ชุมพงศ์
ผอ.กผร.สนผ.สป.

งบประมาณ มท.

หนังสือแนะนำ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
กลยุทธ์การขับเคื่อนนโยบายเร่งด่วนของ มท.
 

 

 

 


    16 ก.พ 2561 การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    15 ก.พ 2561 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
    15 ก.พ 2561 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการ แผนงาน/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ที่สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
    13 ก.พ 2561 สรุปสาระสำคัญการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR)" เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2561  
    9 ก.พ 2561 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
    26 ม.ค 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
    17 ม.ค 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    16 ม.ค 2561 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    5 ม.ค 2561 สรุปสาระสำคัญกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของ สป. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  
    20 ธ.ค. 2560 สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
ข่าวอื่นๆ...

    8 ม.ค 2552 นโยบายกระทรวงมหาดไทย  
    25 ธ.ค. 2551 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  
    22 ต.ค 2550 งบประมาณกระทรวงมหาดไทย 2551  
    14 ส.ค 2550 ระเบียบวาระประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2550  
    13 ก.ค 2550 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนชาติกับนโยบายและยุทธศาสตร์ มท.  
    25 เม.ย 2550 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  
    23 เม.ย 2550 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550  
    12 เม.ย 2550 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550  
    5 เม.ย 2550 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. 3 เมษายน 2550  
    28 มี.ค 2550 สรุปผลการประชุม ค.ร.ม. 27 มีนาคม 2550  
ข่าวอื่นๆ...

 

 
ภาพกิจกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สผร. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*