สรุปประเด็นการประชุมหารือข้าราชการประจำสัปดาห์
19 ก.ค. 2561
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (วันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
30 มี.ค. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
13 มี.ค. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
2 มี.ค. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
9 ม.ค. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
9 ธ.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสำคัญ (วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59)
17 พ.ย. 2559
สรุปประเด็นการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบ VCS (วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 59)
18 ต.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2560 (วันอังคารที่ 11 ต.ค. 59)
5 ก.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบ VCS (วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. 59)
24 มิ.ย. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2559 (วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 59)
20 มิ.ย. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2559 (วันอังคารที่ 7 มิ.ย. 59)
16 พ.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) (วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2559)
16 พ.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2559 (วันอังคารที่ 3 พ.ค. 59)
22 เม.ย. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2559 (วันอังคารที่ 5 เม.ย. 59)
12 ก.พ. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 (วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59)
15 ม.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2559 (วันอังคารที่ 5 ม.ค. 59)
4 ม.ค. 2559
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2559 (วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 58)
14 ธ.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 58)
2 ธ.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2559 (วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 58)
3 พ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2559 (วันอังคารที่ 27 ต.ค. 58)
29 ก.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 22 ก.ย. 58
21 ก.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 15 ก.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 22 ก.ย. 58
14 ก.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 8 ก.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 15 ก.ย. 58
1 ก.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 25 ส.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 8 ก.ย. 58
24 ส.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 18 ส.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 25 ส.ค. 58
17 ส.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 11 ส.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 18 ส.ค. 58
10 ส.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 4 ส.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 11 ส.ค. 58
3 ส.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 28 ก.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 4 ส.ค. 58
24 ก.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 21 ก.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 28 ก.ค. 58
17 ก.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 14 ก.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 21 ก.ค. 58
13 ก.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 7 ก.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 14 ก.ค. 58
30 มิ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 23 มิ.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 7 ก.ค. 58
19 มิ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 16 มิ.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 23 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 9 มิ.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 16 มิ.ย. 58
5 มิ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 2 มิ.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 9 มิ.ย. 58
3 มิ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 19 พ.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 26 พ.ค. 58
2 มิ.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 26 พ.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 2 มิ.ย. 58
18 พ.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 12 พ.ค. 58 และเชิญประชุมวันที่ 19 พ.ค.58
6 พ.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 28 เม.ย. 58 และเชิญประชุมวันที่ 12 พ.ค.58
9 เม.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 7 เม.ย. 58
3 เม.ย. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 31 มี.ค. 58
26 มี.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 24 มี.ค. 58
23 มี.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 17 มี.ค. 58
13 มี.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 10 มี.ค. 58
6 มี.ค. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 3 มี.ค. 58
27 ก.พ. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 24 ก.พ. 58
16 ก.พ. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 10 ก.พ. 58
6 ก.พ. 2558
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ อังคารที่ 3 ก.พ. 58