ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561

<p>&nbsp;<a href="http://www.ppb.moi.go.th/midev03/upload/DOC110718.pdf">คำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 12/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561</a></p>


เสนอโดย ศอ.ปส.มท.