สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ส่วนอำนวยการ (สอก.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผช.ปมท.รกท.ผอ.สนผ.สป.
องค์ความรู้ต่างๆ
ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
การเบิกจ่ายงบฯ
ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< July 2012 >>
S M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
กลยุทธ์การขับเคื่อนนโยบายเร่งด่วนของ มท.
 

 
 

    31/10/2014 การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
    28/10/2014 ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด (เพิ่มเติม)  
    27/10/2014 Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ มท. ในระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)  
    24/10/2014 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด  
    22/10/2014 รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง  
    20/10/2014 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
    16/10/2014 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๓๕๐๖ เรื่อง กวาดบ้านให้เป็นสีขาว  
    10/10/2014 การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
    10/10/2014 โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    10/10/2014 โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    29/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๘ - ๒๙ ต.ค. ๕๗  
    29/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๗ - ๒๘ ต.ค. ๕๗  
    27/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ระหว่างวันที่ที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    27/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    22/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    22/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    21/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    17/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    17/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
    17/10/2014 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 

 
  การประชุมศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2223-5247 โทร สป. 50518 ->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป