กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
(รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 59/60
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว171 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 4 เม.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว153 ลงวันที่ 31 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 28 มี.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว139 ลงวันที่ 23 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 21 มี.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว 100 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 28 ก.พ. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว 81 ลงวันที่ 16 ก.พ. 60 (ประชุม ครม. 14 ก.พ. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว06345, ว2054 ลงวันที่ 19 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 04 เม.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1920, ว1921 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 28 มี.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 05613- ว 05615 ลงวันที่ 03 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 21 มี.ค. 60) 
    หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1314 ลงวันที่ 10 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 28 ก.พ. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1098 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 21 ก.พ. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว06346 ลงวันที่ 19 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 04 เม.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1922 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 28 มี.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 05612 ลงวันที่ 03 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 21 มี.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 03579 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 21 ก.พ. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 03088 ลงวันที่ 22 ก.พ. 60 (ประชุม ครม. 14 ก.พ. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1923 ลงวันที่ 10 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 28 มี.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1789 ลงวันที่ 03 เม.ย. 60 (ประชุม ครม. 21 มี.ค. 60) 
    หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1315 ลงวันที่ 10 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 28 ก.พ. 60) 
   ชโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 1097 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60 (ประชุม ครม. 21 ก.พ. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว 0953 ลงวันที่ 22 ก.พ. 60 (ประชุม ครม. 14 ก.พ. 60) 
  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ภายใน สนผ.สป
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป