กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
(รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว280 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 6 มิ.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว266 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 30 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว254 ลงวันที่ 26 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 23 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว242 ลงวันที่ 19 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 16 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว235 ลงวันที่ 15 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 9 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 16 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 6 มิ.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 30 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว ฯลฯ ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 23 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว2923,8797 ลงวันที่ 29 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 16 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว2830 ลงวันที่ 24 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 9 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว3363 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 6 มิ.ย. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว09479 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 30 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว3161 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 23 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ 8798,8799 ลงวันที่ 29 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 16 พ.ค. 60) 
   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ 08517 ลงวันที่ 24 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 9 พ.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว3365 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 6 มิ.ย. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว3165 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 30 พ.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว3162 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (ประชุม ครม. 23 พ.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว2924 ลงวันที่ 29 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 16 พ.ค. 60) 
   โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ ว2831 ลงวันที่ 24 พ.ค. 60 (ประชุม ครม. 9 พ.ค. 60) 
  การประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป