กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
(รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 59/60
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

รายงานผลการดำเนินงาน ของ มท ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ของ มท ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ปี พ.ศ. 2559
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินงาน ของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินงานของ มท รอบ 3 เดือน  (ตค.-ธค.58)
รายงานผลการดำเนินงานของ มท รอบ 3 เดือน (ตค.-ธค.58)
คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา ฝายชะลอน้ำฯ
คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา ฝายชะลอน้ำฯ
คู่มือ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คู่มือ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาฯ
คู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาฯ
ผลการดำเนินงานของ มท. ตามมติ คสช. ในรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานของ มท. ตามมติ คสช. ในรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานของ มท. ในรอบ 3 เดือน
ผลการดำเนินงานของ มท. ในรอบ 3 เดือน
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานมหาดไทย 2 ปี
ผลการดำเนินงานมหาดไทย 2 ปี
ผลงาน 1 ปี มหาดไทย
ผลงาน 1 ปี มหาดไทย
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๖
เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๖
เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๕
เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๕
เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๔
เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๔
  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป