สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.) กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (กมน.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (กสม.) กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.) กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< July 2016 >>
S M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
ทำเนียบอดีตผู้บริหาร สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ทำเนียบอดีตผู้บริหาร
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


 
  ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  สุขสำราญ
  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ - ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

 
  ดร. พรเทพ  พิมลเสถียร
  ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๐

 
  นายศิวะ  ศิริเสาวลักษณ์
  ๑๖ มิถุนายน - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

 
  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์
  ๗ มกราคม ๒๕๔๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

 
  นายไมตรี  อินทุสุต
  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

 
  นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗

 
  นายประวัติ  ถีถะแก้ว
  ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘

 
  นายสุรพล  แสวงศักดิ์ 
  ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

 
  นายมณเฑียร  ทองนิตย์
  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

 
  นายสาธร  นราวิสุทธิ์
  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

 
  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์
  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

 
  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม
  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖

 
  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์
  ๒ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
  นายชลธี  ยังตรง
  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
  นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์
  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

 

  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ศอ.ปส.มท.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป