สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.) กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (กมน.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (กสม.) กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.) กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< June 2016 >>
S M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
"ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี"

 
     

Update : 16 -07-57

 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย (หนังสือเวียนจาก นร)       * หมายเหตุ
  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 59 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 08-7-57)
  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 02-7-57)
  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 52 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557  (ประชุม คสช. 24-6-57)
  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 49 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (ประชุม คสช. 17-6-57)
  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 43 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 (ประชุม คสช. 10-6-57)
   


 โทรสาร
/ข้อสั่งการ เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ
 ในสังกัด มท. และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. มท.
 

* หมายเหตุ

 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1877 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 08-7-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1826 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 02-7-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1733 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 24-6-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1613 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (ประชุม คสช. 17-6-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1478 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557   (ประชุม คสช. 10-6-57)
     
 โทรสาร/ข้อสั่งการ เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา

* หมายเหตุ

 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1879 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 08-7-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1827 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 02-7-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1734 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557  (ประชุม คสช. 24-6-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/4534 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (ประชุม คสช. 17-6-57)
 ่วนที่สุด  ที่ มท 0211.2/ว 1480 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 (ประชุม คสช. 10-6-57)
     
 โทรสาร/ข้อสั่งการ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด   * หมายเหตุ

 โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1878  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 

(ประชุม คสช. 08-7-57)

 โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1828  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 

(ประชุม คสช. 02-7-57)

 โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1735  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 

(ประชุม คสช. 24-6-57)

 โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1614  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557

(ประชุม คสช. 17-6-57)

 โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 1479  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557

(ประชุม คสช. 10-6-57)
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ศอ.ปส.มท.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป