สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ส่วนอำนวยการ (สอก.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผอ.สำนักนโยบายและแผน สป.
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การเบิกจ่ายงบฯ
ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ แบบอักษร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< April 2014 >>
S M Tu W Th F Sa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
กลยุทธ์การขับเคื่อนนโยบายเร่งด่วนของ มท.
 

 
 

    11/04/2014 การจัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของ มท. “โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน” (เพิ่มเติม)  
    09/04/2014 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.10/ว842 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ในความรับผิดชอบของ มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
    02/04/2014 ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ  
    28/03/2014  
    28/03/2014 การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
    27/03/2014 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของ มท. ตามยุทธศาสตร์ปีที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
    27/03/2014 การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์  
    24/03/2014 สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  
    19/03/2014 ผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)  
    18/03/2014 ประกาศจาก ศพส.มท.  
    14/03/2014 แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
    13/03/2014 การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ จ.เชียงใหม่  
    10/03/2014 แนวทางการประชาสัมพันธ์เงินค่าจำนำข้าว  
    27/02/2014 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
    18/02/2014 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ สป. ลงสู่ระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (Department Performance Agreement : DPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
    12/02/2014 การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข  
    31/01/2014 ข้อราชการผู้บริหาร มท. ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557  
    17/01/2014 ประเด็นการสัมภาษณ์ ปมท. และ อปค. เรื่อง การวางตัวของข้าราชการกับความขัดแย้งทางการเมือง รายการฟันธง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  
    10/01/2014 โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"  
    09/01/2014 การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของ สำนักงาน ป.ป.ส.  

    26/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    26/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    26/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    20/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    19/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    18/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    15/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    14/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    13/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
    12/11/2013 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

 

 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2223-5247 โทร สป. 50518 ->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป