สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนนโยบายและแผนรวม (สผร.) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ส่วนอำนวยการ (สอก.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นายชลธี ยังตรง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การเบิกจ่ายงบฯ
ผลการประชุมกระทรวงมหาดไทย
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< May 2015 >>
S M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
กลยุทธ์การขับเคื่อนนโยบายเร่งด่วนของ มท.
 

 

 

 

    22/05/2015 หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. (Mobile Team)  
    21/05/2015 ที่ มท 0211.1/ว 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558  
    21/05/2015 เรื่องกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่  
    20/05/2015 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 4 เดือน(ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558)  
    20/05/2015 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.6/ว2712 ลว. 15 พ.ค. 2558 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2559 วาระ 1  
    18/05/2015 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) ของกระทรวงมหาดไทย  
    15/05/2015 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    12/05/2015 หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2017 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558  
    12/05/2015 วาระงาน 14 พ.ค. 2558  
    12/05/2015 เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  
    11/05/2015 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)  
    11/05/2015 ซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
    11/05/2015 แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
    08/05/2015 วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 11 พค. 2558  
    08/05/2015 วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 8 พ.ค. 2558  

    22/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๕๘  
    22/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๕๘  
    22/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๕๘  
    19/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๕๘  
    19/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๕๘  
    19/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๕๘  
    14/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๕๘  
    14/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๕๘  
    14/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๕๘  
    07/05/2015 สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๕๘  

 

 
  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป